Upravni odbor

Prof. dr Veroljub Dugalić

 • Radno mesto: Predsednik Upravnog odbora
 • Datum rođenja: 26/10/1955
 • Stručna sprema: Doktor ekonomskih nauka
 • Email: office@ekonomac.com

Prof. dr Veroljub Dugalić

Predsednik Upravnog odbora

Turgai Farzeliev

 • Radno mesto: potpredsednik
 • Datum rođenja: 
 • Stručna sprema: 
 • Email: 

Turgai Farzeliev

potpredsednik

Vladan Vulović

 • Radno mesto: član Upravnog odbora
 • Datum rođenja: 
 • Stručna sprema: 
 • Email: 

Vladan Vulović

član Upravnog odbora

Prof. dr Petar Veselinović

 • Radno mesto: član Upravnog odbora
 • Datum rođenja: 
 • Stručna sprema: 
 • Email: 

Prof. dr Petar Veselinović

član Upravnog odbora

Žiko Paunović

 • Radno mesto: član Upravnog odbora
 • Datum rođenja: 
 • Stručna sprema: 
 • Email: 

Žiko Paunović

član Upravnog odbora

Duško Novaković

 • Radno mesto: član Upravnog odbora
 • Datum rođenja: 
 • Stručna sprema: 
 • Email: 

Duško Novaković

član Upravnog odbora

Stojan Jovanović

 • Radno mesto: član Upravnog odbora
 • Datum rođenja: 
 • Stručna sprema: 
 • Email: 

Stojan Jovanović

član Upravnog odbora

Prof. dr Vladimir Vuletić

 • Radno mesto: član Upravnog odbora
 • Datum rođenja:
 • Stručna sprema:
 • Email: 

Prof. dr Vladimir Vuletić

član Upravnog odbora

Goran Stanić

 • Radno mesto: član Upravnog odbora
 • Datum rođenja: 
 • Stručna sprema: 
 • Email: 

Goran Stanić

član Upravnog odbora

Blaža Mitrović

 • Radno mesto: član Upravnog odbora
 • Datum rođenja: 
 • Stručna sprema: 
 • Email: 

Blaža Mitrović

član Upravnog odbora

Doc. dr Milenko Rosić

 • Radno mesto: član Upravnog odbora
 • Datum rođenja: 
 • Stručna sprema: 
 • Email: 

Doc. dr Milenko Rosić

član Upravnog odbora

Doc. dr Nenad Janković

 • Radno mesto: član Upravnog odbora
 • Datum rođenja: 
 • Stručna sprema: 
 • Email: 

Doc. dr Nenad Janković

član Upravnog odbora