Osoblje

Nikola Fržović

 • Radno mesto: Generalni sekretar
 • Datum rođenja: 11/11/1980
 • Stručna sprema: Diplomirani ekonomista
 • Telefon: 064/150 8765
 • Email: office@ekonomac.com

Nikola Fržović

Generalni sekretar

Milovan Đurđević

 • Radno mesto: tehnički sekretar
 • Datum rođenja: 23/06/1977
 • Stručna sprema: Diplomirani ekonomista
 • Telefon: 060/665 0242
 • Email: milovandjurdjevic@yahoo.com

Milovan Đurđević

tehnički sekretar

Branislav Djukić

 • Radno mesto: saradnik
 • Datum rođenja: 23/05/1970
 • Stručna sprema: Srednja stručna sprema
 • Telefon: 063/864 04 06
 • Email: office@ekonomac.com

Branislav Djukić

saradnik

Vedran Kljakić

 • Radno mesto: saradnik
 • Datum rođenja:
 • Stručna sprema:
 • Telefon:
 • Email: 

Vedran Kljakić

saradnik